Gençlik Çalışmaları

Avrupa Birliği Gençlik Stratejisi 2019-2027

Avrupa Dayanışma Programı

European Solidarity Corps (ESC)

Salto Participation & Information

Salto Youth

Gençlik çalışanları ve kolaylaştırıcılarıiçin uygulamalar veri tabanı

Lifelong Learning Platform

YouthPass

Gençlik Köpüsü

AIESEC

Gelecek Daha Net

Gençlerle profesyonelleri buluşturan, mentorluk hizmeti de sunan kapsamlı bir gençlik platformu. 

Genç Başarı 

Genç Başarı Eğitim Vakfı

Genç Bizz

Genç Hayat

Genç Hayat Vakfı

Genç Kızılay

Gençlik Servisleri Merkezi

GoFor

Gençlik Örgütleri
Forumu Derneği

GHD

Gönüllü Hizmetler Derneği

JCI Türkiye

Junior Chamber International Türkiye

Microfon

e-bursum sitesinin
yeni versiyonu

Pi Gençlik

Pi Gençlik Derneği(İzmir)

SGYD

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği

Sosyal Ben

Sosyal Ben Vakfı

TEGV

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Toy

Toy Gençlik Derneği (Eskişehir)

Uğur Böcekleri

Yetkin Gençler

YGA

Young Guru Academy

Barış için Müzik

Barış için Müzik Vakfı -
El Sistema Türkiye

BoMoVu

Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği