Akademik Kaynaklar

Google Scholar

Microsoft Academic

BASE

Semantic Scholar

CORE

YÖK Akademik

Academia.edu

Research Gate

Science Direct

JSTOR

Project Muse

arXiv.org

(Üniversitelere Ders Kitapları Hazırlayan Uluslararası)
Akademik Yayınevleri 

Springer

Cengage

McGraw-Hill Education

Pearson

Lumen

openstax